Disclaimer

Wat u moet weten over de informatie op deze website/app

Deze website/app bevat uitsluitend algemene informatie. Deze informatie is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

 

Nederlands recht

Op onze website/app en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website/app is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

 

Rabo Frontier Ventures B.V.

Rabo Frontier Ventures B.V. is een dochteronderneming van de Coöperatieve Rabobank U.A. Zij is geregistreerd onder nummer 68261217 bij de Kamer van Koophandel.

 

Werking website

Rabo Frontier Ventures kan niet garanderen dat deze website/app foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website/app tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

 

Berekeningen

Bij de eventuele berekeningen op deze website/app zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.
Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt
Op deze website/app wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website/app (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Rabo Frontier Ventures. U mag de informatie voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website/app van Rabo Frontier Ventures en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie van de website/app wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

 

Over de disclaimer

Rabo Frontier Ventures behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.